खोटङ्ग जिल्ला

कर्मचारी क्षमता अभिवृद्धि तालिम

विरुवा उत्पादन

बास जन्य सामाग्री उत्पादन तालिम

निजी वन अनुगमन

डिभिजनल वन अधिकृत
भिमबहादुर कालिकोटे
९८५२८४९१३४
सूचना अधिकारी
जगदीश रेग्मी

हाम्रो बारेमा

खोटाङ्ग जिल्ला नेपालको सात वटा प्रदेश मध्ये प्रदेश नं. १ अन्तर्गत सगरमाथा अञ्चलमा पर्ने पहाडी जिल्ला हो । यस जिल्लामा करिव ५२.५४ प्रतिशत वनक्षेत्र रहेको छ । खोटाङ जिल्ला समुन्द्र सतहबाट करीव १५२ मिटर देखि ३,६२० मिटरसम्मको उचाइमा रहेका कारण वनको किसिममा पनि भिन्नता रहेको पाईन्छ । यस जिल्लामा खयर सिसौ लगायतका प्रजातीहरु देखी गोब्रे सल्ला, ठिंगुरे सल्ला,लौठ सल्ला, अमेरिकन सल्ला, खोटेसल्ला , चिलाउने, कटुस, साज, कर्मा लगायतका प्रजातीहरु पाईन्छ । जिल्लाको मुख्य वनलाइ यसरी उपोष्ण सदाबहार वन (Tropical Forest), मौसमी पतझर वन (Sub Tropical Broad Leaved Forest) र समशितोष्ण कोणधारी वन (Upper Temperate Mixed Deciduous & Coniferous Forest) गरी तिन प्रकारमा विभाजन गर्न सकिन्छ । खोटाङ्ग जिल्लाको कुल क्षेत्रफल १,५४,०२० हे. मध्य वनको कुल क्षेत्रफल ८०,९२९ हे. रहेको छ जसमा सामुदायिक वनको क्षेत्रफल ४८६८५.५ हे., कवुलियती वनको क्षेत्रफल ८८४.६५ हे. र बाँकी राष्ट्रिय वनको क्षेत्रफल ३१३८५.८५ हे. रहेको छ ।

about bg
homepage_image